ถึง 2 ล้าน บ.
12-28%
20-65 ปี
กดสมัคร ที่นี่เลย!

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ธนาคารออมสินเปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ 2 ผ่าน MyMo

 

ปัจจุบันธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อรอบ 2 สำหรับการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ซึ่งเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ช่วยเรื่องการกินการอยู่ของประชาชนระดับฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ผู้ที่มีรายได้ประจำ, บุคคลต่างๆในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือเกิดจากปัญหาพิษทางเศรษฐกิจ โดยลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในรอบแรกสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้แล้ว

คุณสมบัติผู้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • จะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสิน หรือเคยมีสินเชื่อของธนาคารออมสิน และจะต้องปิดบัญชีมาแล้วไม่เกินกว่า 3 ปี
 • สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ที่มีอาชีพค้าขาย หรืออาชีพด้านการบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานหรือลูกจ้างเอกชนต่างๆ ที่มีเงินเดือนประจำและมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • จะต้องมีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • จะต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขต่างๆของการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 • ทุกอาชีพที่กล่าวมาจะให้กู้เงินได้ตามความจําเป็นจริงๆ และความสามารถในการชําระคืนสูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
 • ได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน 
 • ผ่อนชำระสูงสุดได้ไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
 • จะคิดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

การสมัครขอสินเชื่อการแจ้งผลการพิจารณา

 • ขอสินเชื่อลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ด้วยตนเอง ผ่าน MyMo โดยสามารถบันทึกรายละเอียดการขอสินเชื่อเป็นแบบ e-Slip
 • ธนาคารแจ้งผลการพิจาณาอนุมัติสินเชื่อผ่าน MyMo ภายใน 24 ชม. หากผ่านการพิจารณาสินเชื่อ จะต้องยืนยันการทำสัญญาเงินกู้ใน e-Contract หลังจากธนาคารแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ ภายใน 7 วัน
 • ยืนยันทำสัญญาลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากใน MyMo ด้วยการยืนยันการระบุรหัส Passcode และ OTP
 • ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ไปยัง e-mail ของลูกค้าที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร
 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีหลักบน MyMo ภายใน 24 ชม. หลังจากการทำสัญญา
Please follow and like us:

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ ที่นี่


ทรูมันนี่วอลเล็ท
ถึง 25000 บ.
ร้อยละ
18-65 ปี
อ่านเพิ่มเติม

สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ
ถึง 50000 บ.
ร้อยละ
20-55 ปี
อ่านเพิ่มเติม

citi ready credit
ถึง 2 แสน บ.
ร้อยละ
20-55 ปี
อ่านเพิ่มเติม