ถึง 4 ล้าน บ.
15-28%
20-65 ปี
กดสมัคร ที่นี่เลย!

กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส.กับโครงการเงินด่วนอนุมัติไวได้เงินจริง

 

.ก.ส. ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นธนาคารเพื่อการเกษตราและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อประชาชนโดยส่วนใหญ่จะเน้นให้บริการกับบุคคลกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร หรือมีความเกี่ยวข้องด้านอื่นๆกับการเกษตร โดยมีการช่วยเหลือให้ประชาชนได้กู้เงิน ธ.ก.ส. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน หรือเพื่อเริ่มต้นธุรกิจต่างๆ ให้พัฒนาและสามารถยกระดับอาชีพ

สำหรับเงินกู้ที่มีความคล้ายกับสินเชื่อเงินด่วนของออมสินก็จะเป็นโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยหารปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส. จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างจากธนาคารออมสินอยู่เพียงเล็กน้อย

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน

 • ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับตั้งแต่อนุมัติสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้กู้เงิน ธ.ก.ส.

 • จะต้องเป็นเกษตรกร
 • บุคคลครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิต-19

ระยะเวลาในการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 ธันวาคม 2566 โดยจะต้องมีการชำระคืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน และสามารถจะเลือกแบ่งจ่ายได้ตามความสามารถของลูกค้า เช่นเลือกจ่ายเป็นรายเดือน 24 งวด ราย 3 เดือน 8 งวด และราย 6 เดือน 4 งวด

ซึ่งระยะเวลาในการอนุมัติให้กับผู้กู้เงิน ธ.ก.ส. จะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการหรืออาจจะน้อยกว่านั้น และถ้าเปรียบเทียบกับสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารออมสิน ถือว่า ธ.ก.ส. ได้ตอบโจทย์ให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนได้มากกว่า กับการเปิดตัวโครงการสินเชื่อที่ไม่ได้หวือหวาเท่ากับธนาคารออมสิน ดังนั้นนอกจากลูกค้าบุคคลด้านกานเกษตรที่ใช้บริการอยู่ก่อนแล้ว ก็ยังทำให้ประชาชนทั่วไปเริ่มให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส. เพิ่มมากขึ้น

สินเชื่ออื่นของ ธ.ก.ส.

 • สินเชื่อเงินด่วน A-CASH 

เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่น่าสนใจ เป็นการปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส. ที่จะอนุมัติไว สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนเพื่อไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัว หรือเป็นค่าเทอมให้กับลูกๆ โดยจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือใช้บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้กู้เงิน ธ.ก.ส. และเงื่อนไขต่างๆ

 • จะต้องเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารและเป็นเกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
 • วันที่ยื่นขอกู้เงินด่วนจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
 • และจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหนี้
 • วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้ได้สูงสุด 50,000 บาท สามารถจะเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่
 • การชำระคืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้
 • สามารถจะต่ออายุสัญญาได้เมื่อส่งดอกเบี้ยครบ
Please follow and like us:

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ ที่นี่


กู้เงิน ธ.ก.ส
ถึง 4 ล้าน บ.
ร้อยละ
20-65 ปี
อ่านเพิ่มเติม

ปลดหนี้นอกระบบธนาคารกรุงไทย
ถึง 1 ล้าน บ.
ร้อยละ
20-65 ปี
อ่านเพิ่มเติม

apec-vc.in.th สินเชื่อ 10000 SCB
ถึง 2 ล้าน บ.
ร้อยละ
18-62 ปี
อ่านเพิ่มเติม