สมัครบัตรคนจนใช้เอกสารอะไรบ้าง บัตรคนจนล่าสุดให้เงินกี่บาท บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ 3000 บาท

บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

บัตรคนจนคืออะไร บัตรคนจนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อที่จะช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของในแต่ละครัวเรือน และทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้มากขึ้น ตามนโยบายของรัฐที่จะนำพาคนไทยทุกคนผ่านพ้นความยากจนและนำพาทุกคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นทางรัฐบาลจึงได้สร้างโครงการบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน และเป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่ง เพราะโครงการบัตรคนจนได้ประสบความสำเร็จมากจนเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทย

สำหรับคนที่มีบัตรคนจนล่าสุด จะสามารถนำเงินที่ได้ สิทธิการได้รับประโยชน์ จากบัตรคนจนไปใช้ทำอะไรได้บ้าง 

สำหรับคนที่มีบัตรคนจนล่าสุด คุณจะสามารถนำบัตรเพื่อไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการ อีกทั้งคุณยังนำบัตรคนจนเพื่อที่จะนำไปซื้อสินค้าเพื่อการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น เครื่องแบบนักศึกษา เครื่องเขียน หรือ หนังสือเรียน เป็นต้น รวมไปถึงบัตรคนจนก็ยังสามารถนำไปเพื่อซื้อสินค้าเพื่อการเกษตร อย่างเช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และ เมล็ดพันธุ์พืช และบัตรคนจน ยังสามารถนำไปเพื่อเป็นเงินส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3เดือน อีกทั้งบัตรคนจนก็ยังสามารถนำเพื่อไปเป็นเงินที่ใช้สำหรับเดินทางโดยรถขนส่งโดยสารประจำทางได้อีกด้วย  มิหนำซ้ำบัตรคนจนก็ยังสามารถนำเพื่อไปใช้สำหรับส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า-น้ำประปาอีกด้วย

บัตรคนจนเงินเข้าวันไหน เช็คยังไงได้บ้าง

ในทุกทุกวันที่หนึ่งของเดือน ทางระบบจะทำการเคลียร์วงเงินใหม่ภายในบัตรคนจน ส่วนเงินในบัตรที่เราใช้ไม่หมดนั้นก็จะถูกส่งคืนกลับเข้าไปยังรัฐบาล ซึ่งขอแนะนำว่าควรใช้ให้หมดนะคะ เพื่อที่จะเป็นการไม่เสียสิทธิ แต่สำหรับเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มที่ทางกระทรวงพลังงานได้กำหนดให้ที่ 45 บาทต่อคน/3เดือน เงินในส่วนนี้จะไม่ถูกหักออกจากบัตรคนจน และหากคุณต้อ

การที่จะเช็คยอดเงินของคุณ คุณก็สามารถที่เข้าไปเช็คได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลย

หากสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรคนจน จะสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้าง

  หากคุณมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยได้ ทางรัฐบาลก็ได้จัดให้มี call center ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 02-111-1111 สำหรับผู้ที่ทำบัตรคนจนชำรุดหรือทำบัตรคนจนสูญหายสามารถแจ้งขอเปลี่ยนใหม่ได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องจ่ายค่าทำบัตรใหม่ด้วยตนเอง 

คงต้องบอกได้ว่าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหรือว่าตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าสินค้า ค่าอุปโค-บริโภคต่างๆ ค่าเดินทาง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีอยากให้ผู้ที่มีบัตรคนจนศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อย่างดีเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ได้มากที่สุดจากบัตรคนจนที่รัฐบาลพร้อมจะช่วยเหลือโอทีถือบัตรคนจนทุกคน

Please follow and like us: